Versija Doc  HTML html Spausdinti Spausdinti

 

                                                  

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ FORMOS

 

 

Prašymai ir skundai Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos gali būti siunčiami elektroniniu paštu paslaugos@vei.lt.

 

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymai.

 

 

Prašymo suteikti konsultaciją forma:

 

 

Prašymo dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimo forma:

 

Visus kitus, su prašymu pateikti būtinus dokumentus, rasite šiuo adresu, žr. 6 skiltį.

 

Rekomenduojama skundo forma

Skundo forma.doc

Skundo forma.pdf

 

 

Pareiškimo dėl skundo ar prašymo atsisakymo forma

Pareiškimas.doc

Pareiškimas.pdf

 

 

Prašymo išduoti (pakeisti) atestatą forma:

 

 

Ūkio subjekto duomenų kortelės forma:

Duomenų kortelė.doc

Duomenų kortelė.pdf

 

 

Pažymos apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius forma:

 

 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) sąžiningumo deklaracijos forma:

 

 

Prašymas išduoti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje:

 

 

Užsisakykite naujienas

© Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, valstybės biudžetinė įstaiga

Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius. Tel. +370 5 263 6006, faks. +370 5 263 6076, el. p. vei@vei.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 188606625.